Amics dels Closos

L'Associació d'Amics dels Closos de Can Gaià es va constituir formalment al desembre de 2008 a Portocolom (Felanitx).
El seu objectiu principal és afavorir el coneixement, difusió, protecció i posada en valor del jaciment prehistòric dels Closos de Can Gaià. Així com de la resta del Patrimoni Històric i Cultural de Felanitx, amb especial atenció a les restes arqueològiques.

dijous, 29 d’agost del 2013

Assemblea General Ordinària 2013

El proper 6 de setembre, divendres vespre (20:30h), celebrarem a la Casa de Cultura de Felanitx l’Assemblea General Ordinària del 2013. 
Convidam a tots els Amics a participar-hi, ja que es presenta una tardor i hivern plens de propostes. L’ordre del dia d’aquesta assemblea és el següent:
  1. Aprovació de l’acta anterior.
  2. Informe de la Junta directiva.
  3. Estat de comptes - Aprovació del pressupost. 
  4. Entrega de la Beca de Treball “Amics dels Closos”.
  5. Proposta d’activitats pel curs vinent.
  6. Precs i Preguntes. 
Recordam que l'acta de l'assemblea del 2012 es pot consultar al nostre web o al següent enllaç (http://www.amicsclosos.cat/documents/assemblea2012.pdf). Aprofitam, també, per recordar als Amics que no tenen domiciliada la seva quota, la domiciliïn per facilitar els rebuts, així mateix, per aquells no vagin rebent, de manera periòdica, els correus electrònics que ens avisin i indiquin el nou correu, especialment per tots aquells que tenien el compte a terra.

dissabte, 24 d’agost del 2013

Temini de presentació dels resums

En la Primera Circular sobre les Jornades d'Estudis Locals, no varem incloure el termini per enviar-nos els resums de les propostes, per tots aquells interessats en presentar alguna comunicació.
Així doncs, per tots ells, el termini finalitza el 30 d’octubre, en el condicions expressades en la primera circular.
Així mateix, per a la realització de les Jornades s'hauran de menester una sèrie de voluntaris per realitzar i coordinar les diferents tasques que s'han de fer. Aquesta és un bon motiu per activar el Grup Científic de la nostra associació. Fem una crida a la participació, els interessats ens ho han de fer saber per correu electrònic.

dijous, 15 d’agost del 2013

Jornades d'Estudis Locals

L’any 2000, dins dels actes commemoratius dels 700 anys de la fundació de la Vila de Felanitx es varen realitzar les I Jornades d’Estudis Locals de Felanitx, dos anys més tard es realitzarien les segones, i fins ara darreres, Jornades a Felanitx.

Els Amics dels Closos, conscients de la importància d’aquests tipus de reunions per aprofundir en el coneixement de determinades temàtiques d’àmbit local i, també, per donar sortida a estudis i treballs de joves investigadors, que si no quedarien arraconades dins l’espai privat dels autors sense possibilitat de què fossin consultats, utilitzats, ampliats, millorats o, perquè no, criticats. La ciència avança gràcies a una lectura crítica i constructiva de les aportacions que s’han realitzat amb anterioritat. Per tot això, els Amics dels Closos es disposen a organitzar unes noves Jornades d’Estudis Locals, amb el compromís de què aquestes presentin una certa regularitat.

Així doncs, es presenten les Jornades amb la intenció de promoure el coneixement i difusió del nostre àmbit més proper des d’un punt de vista històric, social, geogràfic, econòmic, del medi ambient, la natura i el territori, el patrimoni, l’art o la cultura popular. En principi es té previst que aquestes Jornades es realitzin al Saló d’actes de la Casa de Cultura de Felanitx entre el divendres 13 al diumenge 15 de desembre del 2013.

Els interessats en presentar una comunicació ens hauran de fer arribar un resum de la seva proposta, de 10 línies com a màxim, amb les dades de l’autor o autors (nom i llinatges, telèfon, adreça postal i electrònica) al correu electrònic de l’associació (amicsclosos@gmail.com).

Com és de suposar, les comunicacions han de ser originals i inèdites i amb properes comunicacions s’informarà de la durada de la ponència i de les característiques dels treballs.