Amics dels Closos

L'Associació d'Amics dels Closos de Can Gaià es va constituir formalment al desembre de 2008 a Portocolom (Felanitx).
El seu objectiu principal és afavorir el coneixement, difusió, protecció i posada en valor del jaciment prehistòric dels Closos de Can Gaià. Així com de la resta del Patrimoni Històric i Cultural de Felanitx, amb especial atenció a les restes arqueològiques.

dimarts, 27 de desembre de 2016

dijous, 22 de desembre de 2016

Beca "Amics Closos 2016"

Enguany la Beca "Amics dels Closos 2016" tornà recaure en l'historiador Javier Ribas Ortíz, amb el treball "Aproximació a la morfologia de la ceràmica de la Naveta I"
Com què en Javier no va poder assistir a l'Assemblea General Ordinària, vàrem creure oportú entregar-li part de la dotació econòmica durant les IV Jornades d'Estudis Locals.
La nostra enhorabona!

dimecres, 21 de desembre de 2016

IV Jornades, un èxit a tenir en compte

Quan fa uns anys decidirem impulsar la celebració de les terceres Jornades d'Estudis Locals de Felanitx, ho férem amb el convenciment de què s'havia perdut l'impuls de les dues Jornades anteriors, deu anys eren massa anys i havíem de començar de nou una altra vegada. A més, ho férem pràcticament sols, sense gaire suport d'altres institucions. Així i tot se celebraren, i malgrat les dificultats a l'hora de la seva publicació l'any passat aconseguirem l'edició en paper dels treballs presentats. També ho férem amb el convenciment de què en un termini raonable s'havien de celebrar les quartes. Tres anys era l'espai raonable per anar fent llavor, que nova gent s'interessàs en l'exposició de treballs i que, mica en mica, es generàs una inèrcia en l'estudi dels diferents aspectes del nostre entorn més proper. Vist els resultats, podem dir que n'estam contents. 
Sens dubte podem qualificar a les IV Jornades com a un èxit de participació i d'assistència. Es pogué escoltar 18 comunicacions d'una temàtica molt variada, encara que algunes més s'havien interessat en la seva presentació, però per diverses circumstàncies finalment es retiraren o no acabaren de quallar. 
Un altre aspecte a destacar fou la claredat en la presentació de les comunicacions i l'entrega en què aquestes es realitzaren, es conjugà a la perfecció la concisió, el rigor i la difusió. Els ponents dibuixaren perfectament les línies mestres dels treballs en el poc temps que tenien, però sense perdre la il·lusió que es traspuava en les seves paraules ni la solidesa de les seves exposicions.
Finalment, també és necessari destacar l'espai per al debat que cada una de les diferents sessions gaudí. Els comentaris o les preguntes no tant sols anaven en direcció als ponents, sinó que també s'obrí un diàleg entre els mateixos assistents, diàleg que va créixer i que va transcendir de les pròpies comunicacions. Les sinèrgies que s'establiren i els projectes de futur que allà esbossaren fou un altre dels aspecte positius de les Jornades. Realment, aquest fet convida a la preparació, d'aquí uns tres anys, de les cinquenes Jornades