Amics dels Closos

L'Associació d'Amics dels Closos de Can Gaià es va constituir formalment al desembre de 2008 a Portocolom (Felanitx).
El seu objectiu principal és afavorir el coneixement, difusió, protecció i posada en valor del jaciment prehistòric dels Closos de Can Gaià. Així com de la resta del Patrimoni Històric i Cultural de Felanitx, amb especial atenció a les restes arqueològiques.

dilluns, 25 de setembre del 2017

Beca "Amics dels Closos - 2017"

Un els punts de l'Assemblea General Ordinària dels Amics dels Closos de Can Gaià, celebrada recentment fou l'entrega de la Beca "Amics dels Closos - 2016".
El guanyador va ser Miquel Àngel Salvà, graduat en Història i que ha tengut una important tasca en la present campanya del 2017, així com en la seva formació com a arqueòleg. 
En el seu torn de paraula, va agrair als Amics el fet de gaudir de la beca. Li feu l'entrega de la dotació econòmica, l'historiador Javier Ribas, guanyador de l'edició de l'any passat de la Beca, amb el projecte "Aproximació a la morfologia de la ceràmica de la Naveta I", que aprofitant que l’any passat no va poder assistir a l’assemblea, demana la paraula i agraeix als assistents la beca de l’any passat, així com l’esforç i el suport que els Amics dels Closos donam al Projecte “Es Rossells”.

Projecte Varador Bassa Nova

Els Amics dels Closos, en la seva Assemblea General Ordinària, es mostren preocupats per la manca d'informació clara respecte al Projecte presentat per Ports de les Illes Balears a Sa Bassa Nova de Portocolom.

Recorden com d'importants foren els descobriments arqueològics en una intervenció recent en les mateixes aigües de Portocolom, i reclamen la supervisió arqueològica en cas de realitzar-se qualsevol tipus de treballs o dragats que afectin al fons marí. Així mateix també es mostren preocupats per les repercussions ambientals en un espai LIC (Lloc d'Importància Comunitària) i resten aspectants davant l'opinió de la Conselleria de Medi Ambient respecte a aquest projecte.

dimarts, 5 de setembre del 2017

Assemblea General Ordinària 2017

L'Assemblea General Ordinària de l'associació Amics dels Closos de Can Gaià que tindrà lloc el proper divendres 15 de setembre de 2017 a la Fundació Cosme Bauçà de Felanitx (Plaça Mn. Cosme Bauzà - Abans Plaça de la Sínia, 11) a les 20.00 hores en primera convocatòria i a les 20.30 hores en segona convocatòria.

L’ordre del dia és el següent: 
  • Aprovació de l’acta anterior (es pot trobar al web dels Amics dels Closos o en aquest enllaç).
  • Discussió sobre la problemàtica del nou projecte a Sa Bassa Nova*
  • Informe de la Junta directiva
  • Estat de comptes - Aprovació del pressupost
  • Entrega de la Beca de Treball “Amics dels Closos”
  • Proposta d’activitats pel curs vinent
  • Precs i Preguntes.
Després de la reunió Maria Mesquida, gestora de la Fundació Cosme Bauçà i membre de la Junta dels Amics dels Closos, ens farà una visita guiada pels diferents espais explicant-nos com ha evolucionat la Fundació aquests darrers anys i quins fons hi podem trobar. 
Aprofitam, també, per recordar als Amics que no tenen domiciliada la seva quota, la domiciliïn per facilitar els rebuts, així mateix, per aquells no vagin rebent, de manera periòdica, els correus electrònics que ens avisin i indiquin el nou correu.
*= Punt afegit a petició de diversos membres de l'associació per prendre una posició comuna i oficial sobre el projecte presentat per Ports de les Illes Balears per a la construcció d'un varador i aparcament a l'esplanada davant la plaça del Corso.