Amics dels Closos

L'Associació d'Amics dels Closos de Can Gaià es va constituir formalment al desembre de 2008 a Portocolom (Felanitx).
El seu objectiu principal és afavorir el coneixement, difusió, protecció i posada en valor del jaciment prehistòric dels Closos de Can Gaià. Així com de la resta del Patrimoni Històric i Cultural de Felanitx, amb especial atenció a les restes arqueològiques.

divendres, 25 d’octubre del 2019

Assemblea General Ordinària, 2019

Dijous que ve, dia 31 d'octubre, celebrarem l'Assemblea General Anual de l'associació Amics dels Closos de Can Gaià que tindrà lloc a la Fundació Cosme Bauçà de Felanitx, a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30 hores en segona convocatòria. 

L’ordre del dia és el següent: 
  1. Aprovació de l’acta anterior.
  2. Informe de la Junta Directiva.
  3. Renovació de la Junta Directiva.
  4. Estat de comptes - Aprovació del pressupost.
  5. Modificació puntual dels estatuts.
  6. Precs i Preguntes.
Després de l'Assemblea na Xisca Veny, menbre de la Junta Directiva i responble de la Fundació Museu Mn. Cosme Bauçà, ens farà una visita guiada (comisariat educatiu) pels diferents espais explicant-nos què hi podem trobar a la Fundació.

Aprofitam, també, per recordar als Amics que no tenen domiciliada la seva quota, la domiciliïn per facilitar els rebuts, així mateix, per aquells que no vagin rebent, de manera periòdica, els correus electrònics que ens avisin i indiquin el nou correu.