dimarts, 15 de desembre de 2009

Bases per al Concurs Fotogràfic

Es convoca un Concurs Fotogràfic per a les nostres excursions, Aquest Concurs inclourà les fotografies de les excursions realitzades fins a l'estiu del 2010.
Les fotografies:
  • Han d'estar enfocades al Patrimoni i es tendrà en compte la seva “mirada”, així com aspectes tècnics, estètics, etc.
  • S'Han de fer durant les excursions.
  • S’han d’entregar en format digital (correu electrònic, CD als locals habituals -Impremta Ramon Llull, Assessoria Pere Massutí, ...-) sotapseudònim i dins un sobre tancat amb el nom. Si es fa a través de correu electrònic (concurs@amicsclosos.cat) , el responsable de la seva recollida vetllarà pel mantenir l’anonimat i no podrà formar part del jurat ni participar en les seves deliberacions.
  • Es podran entregar un màxim de 12 fotografies per persona i hauran de permetre la seva difusió o la seva utilització per part de l’Associació, sempre respectant els drets d’autor.
  • El jurat serà designat per la Junta i en formaran part dos membres d’aquesta, junt amb un tècnic en fotografia i un arqueòleg – historiador.
  • Els premis o els resultats del concurs s’anunciaran duran el “sopar prehistòric”. Es valorarà el muntatge d’una exposició.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada